TW-kopplingar: Säker hantering och transport av media

TW-kopplingar är konstruerade för att ge en säker och tät anslutning mellan tankbilar och mottagartankar, vilket är avgörande för säker transport av farliga eller värdefulla material och media. 

Montering och demontering: Steg för steg

TW-kopplingar är asymmetriska kopplingar som används för transport av vätskor, fasta ämnen och gaser, med undantag för kondenserad gas och ånga. Kopplingarna består av en honkoppling (MK) och en hankoppling (VK), där honkopplingens låsarm griper tag i hankopplingens kant. Låsarmen roteras tills båda halvorna är hårt sammanpressade och trycks sedan nedåt för att förhindra lossning, vilket kan leda till frånkoppling. 

De allmänna stegen för installation och borttagning kan sammanfattas enligt följande: 

Installation av TW-kopplingar: 

  1. Se till att kopplingsdelarna är rena och fria från smuts och föroreningar. 
  2. Rikta in han- och honkopplingarna och tryck ihop dem tills honkopplingen kommer i kontakt med hankopplingens kant. 
  3. Vrid låsarmen på honkopplingen medurs för att säkra kopplingen på plats. 
  4. Kontrollera kopplingen med avseende på läckage genom att inspektera tätningsringar och anslutningar. 

Demontering av TW-kopplingar: 

  1. Stäng av vätske- eller gastillförseln till kopplingen. 
  2. Vrid låsspaken på honkopplingen moturs för att lossa kopplingen. 
  3. Dra isär han- och honkopplingen medan du håller i låsarmen för att undvika skador på kopplingen. 
  4. Inspektera kopplingarna för eventuella skador eller slitage innan du förvarar dem. 

Typiska användningsområden för TW tankvagnskopplingar

Kopplingen är främst avsedd för vätskor, men används ibland för torra produkter och fasta ämnen. TW-kopplingar används inom en mängd olika industrier, bland annat inom livsmedelsindustrin för transport av livsmedelsprodukter som mjölk, olja och sirap. TW-kopplingar används dessutom ofta för installationer inom den kemiska och petrokemiska industrin för transport av olika kemikalier, syror och baser samt oljeprodukter som råolja, bensin och diesel. 

Fördelar med att använda TW-kopplingar

Det finns flera fördelar med att använda TW-kopplingar, bland annat 

Lätt att använda: TW-kopplingar är enkla att installera och ta bort, vilket möjliggör snabba och smidiga överföringar. 

Hållbarhet: TW-kopplingar är konstruerade för att klara tuffa miljöer och extrema temperaturer, vilket gör dem långlivade. 

Standardisering: TW-kopplingar är standardiserade mellan olika tillverkare och länder, vilket säkerställer kompatibilitet och minskar risken för kopplingsfel eller olyckor. 

Skapa värde med en lösning från Alfotech

Alfotech är en ledande leverantör av tekniska lösningar för processindustrin. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag att välja rätt utrustningsdelar och kopplingar för sina industriella behov. 

Vi erbjuder professionell rådgivning och vägledning vid val av TW-kopplingar, en viktig komponent vid överföring av vätskor, fasta ämnen och gaser i tankbilar och stationära tankar. Med vår expertis och kunskap kan vi hjälpa dig att välja rätt TW-kopplingar som är kompatibla med dina specifika behov och krav. 

Om du är intresserad av att dra nytta av våra professionella råd och vägledning i valet av TW-kopplingar, vänligen kontakta vårt säljteam på +46 (0) 406 450 071 eller skicka ett e-postmeddelande till alfotech@alfotech.se. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt lösning för din verksamhet. 

Luk
Logga in

Ett fel uppstod!

Glömt lösenord

Ett fel uppstod!

Ett e-postmeddelande har nu skickats till dig med instruktioner för att återställa ditt lösenord.