Kundanpassade lösningar och marknadsledande slangprogram hos Alfotech

Alfotech arbetar med tekniska lösningar och komponenter för processindustrin och vi har ett av de största slangsortimenten på marknaden. Vi försöker hela tiden förbättra oss, både vad gäller sortiment och kunskap. Med vår omfattande kunskap kan vi även erbjuda design och utveckling av skräddarsydda lösningar efter våra kunders behov. På så sätt säkerställer vi i samarbete med kunden att drift och resursanvändning ständigt optimeras.

Vi kan reglerna för produktion och utrustning

Vår kundbas finns främst inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och kemikalieindustrin. När vi väljer produkter till produktsortimentet ser vi alltid till att de följer alla gällande regler i respektive bransch.

När det gäller läkemedelsindustrin ägnar vi också särskild uppmärksamhet åt att följa alla tillämpliga regler. Här är det bland annat viktigt att slangarna har rätt specifikationer, så att de kan transportera allt från kosmetika till medicinska produkter utan avsmak eller kontaminering på mediet. Att välja rätt slang är mycket viktigt för att upprätthålla en säker produktion, både till nytta för konsumenter och anställda.

Hållbara, flexibla och hygieniska slangar

De slangar som Alfotech säljer till läkemedelsindustrin är alla noggrant utvalda utifrån följande parametrar:

  • Flexibilitet
  • Material
  • Temperaturbelastning
  • Hygien

När slangar ska hantera produkter för en så viktig industri som läkemedel vet vi, om någon, att det kräver slangar av högsta kvalitet. Samtidigt har vi med vårt urval av slangar och kopplingar möjlighet att skapa precis den lösning som kan optimera din produktion.

Slangarna har valts ut för att klara en mängd olika temperaturer, samtidigt som de behåller sin flexibilitet. Dessutom lägger vi stor vikt vid att alla våra slangar är tillverkade i ett material som är hygieniskt och som kan transportera det aktuella mediet på bästa sätt.

Godkännanden

Vi försäkrar dig om att de slangar du hittar hos Alfotech alltid är godkända enligt gällande regler. Våra rör för läkemedelsindustrin är alla certifierade och uppfyller både europeiska och internationella standarder, inklusive EU 1935/2004 & 10/2011 FDA, USP KLASS IV & EU Pharmacopeia, Animal Derivatives och ADI Free.

Läs mer

Vi ger råd till läkemedelsindustrin

Vi har en bred kundbas inom läkemedelsindustrin och vi har med stor framgång genom åren designat och utvecklat skräddarsydda lösningar för många av våra kunder för att optimera deras drift och resursförbrukning.

Alfotech arbetar efter principerna att alltid vara ärlig och transparent. Vi säljer endast produkter och tekniska lösningar som vi kan gå i god för. Och med vår mer än 35 års erfarenhet vet vi våra styrkor och begränsningar. Vi har service i framkant och vi jobbar hårt för att leverera bästa resultat för alla våra kunder. Våra medarbetare är alla kompetenta inom sina respektive områden och därför får du ett brett spektrum av experter anslutna i ett samarbete med Alfotech. På så sätt säkerställer vi alltid den mest effektiva lösningen och slutprodukten.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för en oförpliktad pratstund, så att vi kan lägga vårt bud på vilka lösningar som är optimala i just din produktion.

Luk
Logga in

Ett fel uppstod!

Glömt lösenord

Ett fel uppstod!

Ett e-postmeddelande har nu skickats till dig med instruktioner för att återställa ditt lösenord.