pharmaproduction_1280x720px.jpg

Minimera risken för produktionsstopp efter nyår

den 22 november 2022

När december står för dörren börjar fler och fler företag inom livsmedels- och läkemedelsindustrin planera in serviceinspektionen i slutet av året mellan jul och nyår. Vissa företag hoppar dock över det av en eller annan anledning, till exempel på grund av hög arbetsbelastning eller ekonomiska skäl. Följden blir att viktiga tekniska komponenter i processanläggningen inte byts ut i tid, vilket ökar sannolikheten för driftstopp när det nya produktionsåret börjar. Att skjuta upp nödvändiga nyinköp av teknisk utrustning kan med andra ord bli dyrt i slutändan.

Med mer än 35 års erfarenhet som leverantörer till processindustrin vet vi hur viktigt det är att hålla koll på processutrustningens skick, särskilt under serviceinspektionen i slutet av året. I det här nyhetsbrevet fokuserar vi därför på flera typer av tekniska komponenter som ofta kan vara viktiga för att hålla produktionen igång.

Säkerhetshöjande utrustning för CIP-rengöring

Alfotech's InterLock-system

InterLock-systemet består av en anslutning och en muff med matchande förband. Om en slang spricker,
uppstår felet med tiden, vilket gör att produktionen kan stoppas i tid och olyckor kan undvikas.

Vid CIP-rengöring används ofta starkt alkaliska eller sura vätskor, t.ex. lut eller saltsyra, under högre tryck och temperaturer än vanligt. Processen kräver stort fokus på arbetarnas säkerhet - vilket är anledningen till att både slangar och kopplingar ska vara CIP-kompatibla. På Alfotech rekommenderar vi slangmodellerna Alichem/SPL och HOT Alichem/BN-S, eftersom båda är extremt hållbara, även mot mycket hårda kemiska vätskor. Dessutom har de fördelen att de kan kombineras med Alfotechs InterLock-system, som garanterar att slangkopplingarna förblir intakta i händelse av fel.

Läs mer om Alichem/SPL

Inspektera axeltätningarna och se till att de är lämpliga

Om du använder pumpar i din produktionslinje bör de mekaniska axeltätningarna alltid kontrolleras vid serviceinspektionen. Dessutom kan det vara värt att fundera på om du använder rätt axeltätningar. Vi ser ofta kunder som använder mekaniska tätningar som håller mindre än den föreskrivna tiden eftersom de inte var lämpliga för produktionen i fråga. Vi har till exempel sett kol-/silikonbaserade mekaniska axeltätningar användas i ett slakteri med saltvatten som produktionsmedium. Tyvärr ledde detta till ett produktionsstopp eftersom kolet med tiden försämrades av saltutfällningen från saltvattnet.

Se vårt utbud av axeltätningar

Kostnadseffektiva alternativ till synglas

Processinspektion är extremt viktigt för många företag som arbetar med produktion av livsmedel eller läkemedel. Det handlar om att kunna övervaka mediet med avseende på färg och substans. Ofta används siktglas för rörledningar, men det finns även andra och mer kostnadseffektiva alternativ, till exempel livsmedelsgodkänd korrugerad teflonslang eller PUR 401 Food för mer krävande tryckförhållanden. Båda alternativen erbjuder ytterligare flexibilitet och anpassningsbarhet och är idealiska för produktionsområden där utrymmet är begränsat. Därför kan du överväga om de skulle passa bättre för din produktion än rörledningar med synglas.

PUR 401 Food används för medieinspektion på fyllningsanläggningar.

Vi kan leverera inom några dagar

Du kanske vill byta ut din processutrustning - eller bara köpa reservdelar? Flera av våra kunder har redan lagt beställningar i samband med årets sista serviceinspektion. Just nu har vi både synglas, Alichem-, PUR 401 Food- och korrugerade teflonslangar på lager. Tveka inte att kontakta vårt säljteam via alfotech@alfotech.se eller på telefon +46 (0) 406 450 071. Våra försäljningskonsulter kan hjälpa till med såväl rådgivning som beställningar. Du kan också skapa en användare för vår webbshop och enkelt och bekvämt beställa produkterna själv.

Andra nyheter