dairy-woman-qualityinspection.jpg

Fall: Kunden öppnade ögonen under tryckprovet

den 11 oktober 2022

Produktkvalitet och säkerhet går hand i hand

En sak är när en slang kategoriseras som krossäker och klarar av att bli överkörd av till exempel en gaffeltruck i en tillverkningsanläggning. En annan är när den används i särskilt tryck- och temperaturkänsliga miljöer där extra uppmärksamhet måste ägnas åt de anställdas säkerhet och att hålla produktionen igång. Det kan till exempel handla om CIP-rengöring, där man vanligtvis använder varmvatten och kemiska vätskor. Många företag inom processindustrin ser därför till att slangarna kvalitetkontrolleras innan de installeras, bland annat genom detaljerad tryckprovning efter leverans - även om detta redan har dokumenterats av leverantören. Det var just denna situation som en av våra kunder nyligen fick upp ögonen för.

Vad kundens eget tryckprov visade

Kunden, som är en global ledare inom teknik för bearbetning av livsmedel och husdjursfoder, utförde en intern tryckprovning av Alfotechs OILY FOOD/SPL-slang. Även om denna slang på pappret var specificerad för ett arbetstryck på 10 bar plus en föreskriven maximal belastning på 50 % ovanpå (dvs. totalt 15 bar), krävdes det hela 40 bar innan själva slangen gick sönder (se bilden ovan). Med andra ord kunde den klara 25 bar mer än den föreskrivna maximala belastningen. Slangens starka konstruktion med dess inbyggda stålspiral var det som slutligen gav efter långt över gränsen, medan slangkopplingarna förblev intakta tack vare Alfotechs InterLock-system. Tryckprovet visade att slangen beter sig på ett lämpligt sätt under extrema tryckförhållanden för att upprätthålla säkerheten för både verksamheten och de anställda.

Läs mer om OILYFOOD/SPL

Dokumenterad produktsäkerhet

På Alfotech har vi en egen monteringsverkstad där våra specialister - förutom att göra kundspecifika slanglösningar - kan trycktesta slangarna innan de skickas. När det gäller livsmedelsproduktion ingår i regel alltid en försäkran om materialöverensstämmelse och ett tryckprovningsintyg, men det beror i vilket fall som helst på kundens önskemål. På så sätt får kunderna det nödvändiga beviset för produktsäkerheten. Dessutom kan vi tillhandahålla spårbarhetsdokumentation genom batchnumret på slangkopplingarna.

Läs mer om vår expertis inom spårbarhet

Andra nyheter