Alfotech levererar smutsfilter av typ Y

Alfotech är ditt ledande kunskapscenter inom tekniska lösningar för processindustrin och vi har högutbildad personal som både producerar och ger råd till kunden på högsta nivå.

Ett av våra kompetensområden är smutsfilter till dig som arbetar i branscher där ett högkvalitativt smutsfilter har en avgörande funktion i produktionen - här kan våra filter även användas till livsmedel på grund av den höga kvaliteten.

På Alfotech är vi medvetna om ansvaret för att leverera ett smutsfilter med uppgift att sortera främmande föremål. Vi hyser uteslutande erfarna specialister och högutbildad personal som alltid använder sin professionella kunskap för att ge råd och ta fram ett smutsfilter.

Vi levererar kvalitetssäkrade smutsfilter och svetsändar i kvalitetssäkrad Y-typ, där allt material är i rostfritt stål (AISI 316). Vi använder filter av Y-typ då det skyddar både pumpar, värmeväxlare och liknande utrustning mot främmande föremål med hjälp av det tvådelade svetssiktet. Dessutom säkerställer den strömlinjeformade formen att hela processen sker på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt.

Alfotech förser våra filterhus med svetsändar eller kopplingar i en myriad av dimensioner. Till exempel levererar vi standard i diametrar från 25,0 mm upp till 100 mm och i längder mellan 123 mm och 235 mm. Beroende på storlek väger de mellan 1,61 kg och 6,37 kg.

Våra filterinsatser finns även dem i en myriad av specifikationer, som bidrar till att vi kan sätta ihop exakt det filter du letar efter. De finns i flertalet dimensioner från 25,0 mm till 100,0 mm och i längder från 100,0 mm till 185,0 mm. De väger mellan 0,87 kg och 2,34 kg.

Kom ihåg att du alltid har möjlighet att ladda ner vårt datablad för våra produkter. I databladet finns alla värden listade på ett överskådligt sätt, vilket till exempel bidrar till att göra det enkelt för dig att välja just det där smutsfiltret med just den anslutning som kan utföra den funktion som behövs i ditt företag.

Stort sortiment av smutsfilter

Alfotech har ett långtgående sortiment som inkluderar ett smutsfilter med fina möjligheter för varierande dimensioner på både filter och svetsändar, därför ser vi till att det finns en kombination som kan tillmötesgå så många kunders behov som möjligt.

Vi levererar alltid våra kvalitetsprodukter i en myriad av lösningar, men vi tillhandahåller också alltid kvalitetsservice. Därför finns vi alltid tillgängliga om du som kund upplever tvivel i förhållande till mål eller bara råd i förhållande till val av produkter. I samarbete med kunden ser vi till att skräddarsy lösningar som kan möta och optimera alla nödvändiga behov.

Oavsett om du är ett företag från livsmedels-, kemi- eller läkemedelsindustrin har Alfotech den nödvändiga kunskapen och många års erfarenhet att dra nytta av. Utifrån detta har vi med stor framgång löst otaliga uppgifter för företag som behövt specialdesignade lösningar genom ett förtroendefullt samarbete. Det är vår viktigaste uppgift att möta våra kunders behov så långt det är möjligt, eftersom vi på så sätt tror att båda parter uppnår de mest effektiva och framgångsrika resultaten.