Hur vi hjälper pharma


Leverantör till läkemedelsindustrin

Alfotech är en leverantör av läkemedelsslangar och aseptiska kopplingar och fittings till läkemedelsindustrin. Detta kräver en hög kunskapsnivå och expertis inom produktion av slangar och kopplingar samt kunskap om de specifika krav och standarder som gäller inom läkemedelsindustrin.

Säkerhet och hygien är två viktiga faktorer vid hantering av läkemedelsprodukter, och det är viktigt för oss att kunna garantera att våra produkter uppfyller höga hygien- och säkerhetsstandarder. Detta innebär omfattande kvalitetskontroller för att se till att produkterna uppfyller de nödvändiga standarderna och specifikationerna.

Kvalitetskontroll omfattar ett brett spektrum av aktiviteter, inklusive kvalitetstestning och inspektion av inkommande varor, mätning av ytjämnhet och tryckprovning.

Filling maching - 555x555.png

Hygieniska silikonslangar för transport av farmaceutiska produkter

Silikonslangar kan bidra till hygienisk transport av läkemedelsprodukter tack vare sina speciella egenskaper och produktionsprocesser som gör dem lämpliga för användning inom läkemedelsindustrin.

Alfotech levererar silikonslangar som tillverkas i renrum för att undvika kontaminering och säkerställa hög kvalitet. Produktion i renrum är utformad för att minimera antalet partiklar och mikroorganismer i luften och på ytorna. Detta säkerställer att de slangar som produceras i renrum är så rena och hygieniska som möjligt, till exempel vår Clearway/SD Platinum som är populär på fyllningsmaskiner och blandningsenheter inom läkemedelsindustrin.

Släta silikonslangar för användning i peristaltiska pumpar kan till exempel levereras "double bagged", vilket innebär att de är förpackade i två sterila påsar. Detta för att säkerställa att slangarna förblir rena och hygieniska under transport och lagring tills de används i produktionen. När slangarna kommer fram till kunden kan den yttre påsen tas bort utan att slangarna i den inre påsen påverkas. Detta bidrar till att hålla slangarna rena och hygieniska och säkerställer att inga oönskade partiklar eller föroreningar kommer i kontakt med slangarna.

Pharma filling bag.png

Resistenta PFA-slangar

PFA-slangar är en typ av slang som används i olika industriella tillämpningar, t.ex. kemisk produktion, bioteknik och läkemedelstillverkning. PFA står för perfluoroalkoxy, som hänvisar till slangens innerfoder. PFA är en typ av termoplastisk polymer som har många av samma egenskaper som PTFE. PFA är bland annat känt för sin höga temperatur- och kemikaliebeständighet.

PFA-slangar föredras ofta framför andra typer av slangar på grund av deras förmåga att tåla ett brett spektrum av aggressiva kemikalier, höga temperaturer och tryck. Detta gör dem till ett idealiskt val inom läkemedelstillverkning där sterila medier och lösningar måste transporteras utan risk för kontaminering. De är motståndskraftiga mot höga temperaturer, vilket är en viktig faktor vid sterilisering av utrustning och medier. De är också kända för att ha en slät inre yta, vilket minskar friktionen och därmed risken för ansamling av partiklar och bakterier i slangen.

Dynamic CLC pharma side.png

Högkvalitativa farmaceutiska PFA-slangar

Teflonslangar som är lämpliga för farmaceutisk produktion

Teflonslangar är populära inom läkemedelstillverkning på grund av sina unika egenskaper och fördelar. Teflon, även kallat PTFE, är känt för sin kemiska beständighet, höga temperaturtolerans och släta yta.

Vi kan leverera slangar som är utformade för läkemedelsindustrin, till exempel vår PharmaForce C, som är en teflonslang tillverkad av korrugerad transparent naturlig PTFE som skyddas av en fläta av rostfritt stål och ett silikonhölje. Dess släta silikonhölje gör rengöringen enkel och effektiv och fungerar även som isolering, vilket ökar säkerheten och minskar risken för skador.

På Alfotech erbjuder vi varianter med goda antistatiska egenskaper, till exempel vår ChemForce ATEX, utvecklad speciellt för transport av vätskor där det ställs höga krav på temperatur, tryck eller kemisk påverkan. Vi erbjuder också varianter med goda mekaniska egenskaper och utmärkt kemisk beständighet, lämpliga för högtemperaturtillämpningar upp till +260 °C eller ner till -73 °C. Detta inkluderar våra FoodForce C och FoodForce S.

PTFE hoses - pharma page.png

Undvik korskontaminering med färgkodning av läkemedelsslangar

Färgkodning av slangar spelar en viktig roll inom läkemedelsindustrin för att säkerställa korrekt och säker hantering av olika ämnen och material. Färgkodningssystemet används för att identifiera olika typer av slangar och deras användning i produktionsprocessen.  

Färgkodning av läkemedelsslangar bidrar också till att minimera risken för kontaminering av ingredienser och material som transporteras i dem. Det gör det lättare för operatörer och tekniker att identifiera slangarna, så att de kan välja rätt slang för uppgiften och undvika att blanda olika material.  

Kontakta vårt säljteam för råd och vägledning om hur du kan optimera din produktion med hjälp av färgkodade slangar.

Color coding 555x555.png

Aseptiska fittings för sanitär produktion

Aseptiska fittings är det idealiska valet för sanitär produktion inom läkemedelsindustrin. Typiska krav på ytjämnhet för kopplingar som används i medicinsk produktion är <0,4 µm. Den låga ytjämnheten säkerställer att bakterier och andra mikroorganismer inte bildas på ytan. En slät och jämn yta uppnås vanligtvis genom elektropolering.  

Elektropolering är en teknik som används för att jämna och polera ytan på rördelar av rostfritt stål. Elektropolering avlägsnar ojämnheter och orenheter i ytan, vilket ger en yta med mycket låg ojämnhet och hög jämnhet.   

På Alfotech elektropolerar vi kopplingar och kopplingsenheter, inklusive aseptiska unionsdelar och klämkopplingar (Tri-Clamp), för att uppfylla industrins höga krav på ytjämnhet för enkel rengöring och sterilisering. Detta minimerar risken för kontaminering av den farmaceutiska produkten.

Pharma Aseptic fitting on hose - 555x555 (2).png

Dokumentation och standarder

På Alfotech har vi dokumentation om viktiga standarder och direktiv för läkemedelsprodukter, inklusive EU:s ATEX-direktiv, EU pharmacopoeia och United States Pharmacopeia (USP). Dessa standarder och direktiv har tagits fram för att säkerställa att produkterna uppfyller vissa säkerhets- och kvalitetsstandarder och att de kan användas säkert och effektivt inom läkemedelsindustrin. 

EU:s ATEX-direktiv (Atmosphères Explosibles) fastställer standarder för utrustning som ska användas i områden med explosiv atmosfär. På Alfotech har vi speciella ATEX-godkända slangar som uppfyller zonklassificeringarna. 

EU pharmacopoeia och United States Pharmacopeia (USP) är standarder för kvalitet och säkerhet för medicinska produkter och ingredienser. Vi ser alltid till att våra produkter uppfyller dessa standarder och dokumenteras på ett sätt som uppfyller EU:s och USA:s krav.

Documentation - Pharma page.png