Synglas, fluorerad termoplast utan skyddsnät

Användning:

Synglas till födoämnen och läkemedel där glas inte är tillåtet.
Kan också användas som nivåglas till tankar.

Konstruktion:

• God transparens
• Hög kemisk motståndskraft mot många organiska och oorganiska vätskor
• Kan monteras med flera former och kopplingsstorlekar
• Flera sektioner kan sättas samman
• Ändar och längder enligt kundspecifikation (upp till 3 meter)

Tekniska specifikationer

Temperatur:

Temperaturområde -40°C till +150°C.

Säkerhetsfaktor:

Säkerhetsfaktor: 3 gånger arbetstryck.

Kvalitet:

Brottsäker FEP eller PTFE. FEP är en kopolymer av tetrafluoreten och hexafluorpropylen.
Kopplingarna är framställda i rostfritt stål AISI 316.
• Uppfyller europeiska livsmedelskrav, däribland EU 10/2011
• Splitterfritt/brottsäkert
• Slätt invändigt och utvändigt
• Goda nonstick-egenskaper
• Icke brännbart
• Extremt hållbart och UV-stabilt
• Kan ångsteriliseras
• Låg friktionskoefficient

Varunummer Nominell dim.
mm.
Längd L
mm
Arb.tryck
bar
Anslutning
1
Anslutning
2
Basenhet
01312502001N
25,0
200,0
8,0
1” DS omløber
1” DS nippel
STK
013125250044
25,0
250,0
8,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
013138022011
38,0
220,0
6,0
1 1/2” DS omløber
1 1/2” DS omløber
STK
01315102051N
51,0
205,0
5,0
2” DS omløber
2” DS nippel
STK
01315102341N
51,0
234,0
5,0
2” DS omløber
2” DS nippel
STK