Integritetspolicy

Information om ägaren:

Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
Telefon: +46 (0) 406 450 071
E-post: alfotech@alfotech.se

Cookiepolitik

Alfotech ApS' cookiepolitik finns alltid tillgänglig via Cookie Information på webbplatsen www.alfotech.se.

Användning av personuppgifter

Personlig information lämnas aldrig ut till tredje part om du inte uttryckligen samtycker till detta, och vi samlar aldrig in personlig information utan att du lämnar denna information till oss genom registrering, köp, deltagande i en undersökning osv. Här samlas information in om namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, åsikter och kunskaper om olika ämnen.

Personlig information används för att slutföra det köp eller den tjänst som informationen samlades in för. Informationen används också för att lära känna dig och andra användare av webbplatsen bättre. Denna användning kan inkludera, men är inte begränsad till, undersökningar och analyser som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och tekniker samt att visa innehåll och annonser som är skräddarsydda för dina intressen och hobbies.

Kontakt angående personuppgifter

Om du vill få tillgång till de uppgifter som Alfotech ApS har registrerat om dig, vänligen kontakta alfotech@alfotech.se eller ring +46 (0) 406 450 071. Om felaktiga uppgifter har registrerats eller om du har andra invändningar kan du vända dig till samma ställe. Du har möjlighet att se vilka uppgifter som har registrerats om dig och du kan invända mot en registrering i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen.

Skydd av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen ska dina personuppgifter hållas säkra och konfidentiella. Vi lagrar din personliga information på datorer med begränsad tillgång som finns i kontrollerade lokaler, och våra säkerhetsåtgärder granskas kontinuerligt för att avgöra om vår användarinformation hanteras på ett säkert sätt och med vederbörlig hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procent säkerhet för dataöverföringar via Internet. Detta innebär att det kan finnas en risk för att andra kan få obehörig tillgång till information när uppgifter överförs och lagras elektroniskt. Du lämnar därför dina personuppgifter på egen risk.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras fortlöpande när det syfte för vilket de samlades in är slutfört. Personuppgifter lagras i högst 12 månader efter användning.

Internets snabba utveckling innebär att det kan bli nödvändigt att ändra vår behandling av personuppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om vi gör det kommer vi naturligtvis att korrigera datumet "senast uppdaterad" längst ner på sidan. Vid betydande ändringar kommer vi att meddela dig genom ett synligt meddelande på våra webbplatser.

I den mån personuppgifter om dig behandlas har du enligt personuppgiftslagen rätt att få veta vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att den information eller de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller vilseledande har du rätt att begära att de korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan när som helst invända mot behandlingen av uppgifter om dig. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har rätt att lämna in ett klagomål mot behandlingen av information och uppgifter om dig. Klagomål ska lämnas in till Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.