Kontaktformulär – villkor

Tack för ditt intresse av att bli kontaktad av vårt företag

Genom att be om att bli kontaktad accepterar du de aktuella villkoren för vår behandling av dina personuppgifter. 

Genom din registrering accepterar du att bli kontaktad av oss:
Alfotech ApS
Alstrup Allé 10
DK-8361 Hasselager
Danmark

Om du har frågor, vill återkalla ditt samtycke eller annat är du alltid välkommen att kontakta oss på alfotech@alfotech.dk, så behandlar vi din förfrågan så snabbt som möjligt.

Personuppgifter och vad vi använder dem till

När du fyller i vårt kontaktformulär accepterar du att vi får använda din e-postadress för att skicka nyhetsbrev med produktnyheter, relevant branschkunskap samt andra nyheter från Alfotech.

Den rättsliga grunden för vår insamling/lagring/behandling av personuppgifterna är dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, bokstav b och bokstav f.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas på obestämd tid.

Vidarebefordran

Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part.

Överföring av uppgifter till tredjeland 

Dina uppgifter överförs inte till länder utanför EU och EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter om dig som vi behandlar etc.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig raderade, jfr närmare dataskyddsförordningens artikel 16.

Du har rätt att få dina uppgifter hos oss och vårt personuppgiftsbiträde (såvida vi har utväxlat uppgifterna med ett sådant) raderade, jfr dataskyddsförordningens artikel 17. Denna rättighet kan du utöva genom att kontakta oss på e-postadressen som anges längst upp.

Du har rätt att få vår behandling av dina uppgifter begränsad, jfr närmare dataskyddsförordningens artikel 18.

Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, jfr dataskyddsförordningens artikel 21. Du kan också invända mot behandling av dina uppgifter för direkt marknadsföring.

Du har rätt att överklaga vår behandling av personuppgifterna till Datainspektionen.
Se www.datainspektionen.se.