Synglas, fluorerad termoplast utan skyddsnät

Användning:

Synglas till födoämnen och läkemedel där glas inte är tillåtet.
Kan också användas som nivåglas till tankar.

Konstruktion:

 • God transparens
 • Hög kemisk motståndskraft mot många organiska och oorganiska vätskor
 • Kan monteras med flera former och kopplingsstorlekar
 • Flera sektioner kan sättas samman
 • Ändar och längder enligt kundspecifikation (upp till 3 meter)

Tekniska specifikationer

Temperatur:

Temperaturområde -40°C till +150°C.

Säkerhetsfaktor:

Säkerhetsfaktor: 3 gånger arbetstryck.

Kvalitet:

Brottsäker FEP eller PTFE. FEP är en kopolymer av tetrafluoreten och hexafluorpropylen.
Kopplingarna är framställda i rostfritt stål AISI 316.

 • Uppfyller europeiska livsmedelskrav, däribland EU 10/2011
 • Splitterfritt/brottsäkert
 • Slätt invändigt och utvändigt
 • Goda nonstick-egenskaper
 • Icke brännbart
 • Extremt hållbart och UV-stabilt
 • Kan ångsteriliseras
 • Låg friktionskoefficient
Varunummer Nominell dim.
mm.
Längd L
mm.
Arb.tryck
bar
Anslutning
1
Anslutning
2
Basenhet Værktøj - nr. Pressemål - mm. Innerdiam.
mm.
0131080260B0B0
6,0
260,0
13,0
1/4" RG nip.
1/4" RG nip.
STK
0131200300BB
20,0
300,0
6,0
3/4" RG oml.
3/4" RG oml.
STK
0131201500B0B0
20,0
1500,0
6,0
3/4" RG nip.
3/4" RG nip.
STK
013125017544
25,0
175,0
6,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
01312502001N
25,0
200,0
6,0
1” DS omløber
1” DS nippel
STK
013125040044
25,0
400,0
6,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
013125045044
25,0
450,0
6,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
013125056744
25,0
567,0
6,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
013125058544
25,0
585,0
6,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
013125075044
25,0
750,0
6,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
013125082844
25,0
828,0
6,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
Varunummer Nominell dim.
mm.
Längd L
mm.
Arb.tryck
bar
Anslutning
1
Anslutning
2
Basenhet Værktøj - nr. Pressemål - mm. Innerdiam.
mm.
013125088244
25,0
882
6,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
013125092344
25,0
923,0
6,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
0131251000BB
25,0
1000,0
6,0
1" RG oml.
1" RG oml.
STK
013125105044
25,0
1050,0
6,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
0131251100A0
25,0
1100,0
6,0
1" RG nip.
1½" svejseende
STK
013125139044
25,0
1390,0
6,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
013125139144
25,0
1390,0
6,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
25,0
013125150044
25,0
1500,0
6,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
013125250044
25,0
250,0
6,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
013125300011N
25,0
3000,0
6,0
1" DS oml.
1" DS nip.
STK
Varunummer Nominell dim.
mm.
Längd L
mm.
Arb.tryck
bar
Anslutning
1
Anslutning
2
Basenhet Værktøj - nr. Pressemål - mm. Innerdiam.
mm.
013125400011
25,0
4000,0
6,0
1" DS oml.
1" DS oml.
STK
013138022011
38,0
220,0
6,0
1 1/2” DS omløber
1 1/2” DS omløber
STK
013138022033
38,0
220,0
6,0
DN40 omløber
DN40 omløber
STK
013138082844
38,0
828,0
6,0
1" ISO Clamp
1" ISO Clamp
STK
0131381100A0
38,0
1100,0
6,0
1" RG nip.
1½" svejseeende
STK
01313820744
38,0
207,0
6,0
1½" ISO Clamp
1½" ISO Clamp
STK
013138610BBU
38,0
610,0
6,0
1½" RG nip.
1½" RG nip.
STK
01315102051N
51,0
205,0
6,0
2” DS omløber
2” DS nippel
STK
01315102341N
51,0
234,0
6,0
2” DS omløber
2” DS nippel
STK
0131512363N3N
51,0
236,0
5,0
DN50 nippel
DN50 nippel
STK
Varunummer Nominell dim.
mm.
Längd L
mm.
Arb.tryck
bar
Anslutning
1
Anslutning
2
Basenhet Værktøj - nr. Pressemål - mm. Innerdiam.
mm.
01315125044
51,0
250,0
6,0
2" ISO Clamp
2" ISO Clamp
STK