collage-cip-vs-sip.jpg

CIP vs. SIP: Mer än bara rengöring

den 22 februari 2024

Känner du till skillnaderna mellan CIP- och SIP-rengöring?

Inom livsmedelsindustrin är rengöring av processutrustning avgörande, inte bara för att säkerställa efterlevnad av de vanligaste hygienstandarderna, utan också för att producera livsmedel av högsta kvalitet på det mest effektiva sättet.

På Alfotech får vi regelbundet frågor från våra kunder om CIP och SIP. Därför fokuserar vi den här gången på rengöringsmetoderna, deras skillnader och de produkter vi ofta rekommenderar beroende på produktionsförhållandena och rengöringsmetoden i fråga.

Läs med och bli en haj på ämnet!

Varför rengöring av processanläggningar är så viktigt

Tappningsmaskin för bryggeri

Grundlig och korrekt rengöring av processanläggningen är grunden för en effektiv och säker livsmedelsproduktion som minimerar risken för kontaminering och, i värsta fall, skador, samtidigt som den uppfyller branschens standarder för livsmedelssäkerhet, t.ex. de som fastställts av EU och FDA (Food and Drug Administration).

I en tid då konsumenternas medvetenhet om livsmedelssäkerhet är rekordhög kan företagens engagemang för rena produktionsprocesser direkt påverka deras rykte och därmed deras konkurrenskraft på marknaden.

Enkel översikt: CIP- vs. SIP-rengöring

CIP (Clean-in-Place) och SIP (Sterilize-in-Place) är de två vanligaste metoderna inom processindustrin för att rengöra och sterilisera utrustning utan att behöva demontera den.

CIP-rengöring, som ofta är en helautomatisk process, innebär att till exempel kaustik eller lut cirkulerar genom maskiner och rörledningar för att avlägsna produktrester och mikrobiella avlagringar. Processen säkerställer en grundlig och effektiv rengöring utan behov av manuellt arbete.

SIP-rengöring innebär att ånga eller andra steriliseringsmedel används för att uppnå en steril miljö inuti utrustningen. Metoden är avgörande i produktioner där sterilitet är av största vikt, t.ex. inom läkemedels- och bioteknikindustrin.

Jämförelsetabell, för- och nackdelar mellan CIP- och SIP-rengöring

Rätt slang är avgörande

Att välja rätt utrustning för CIP- och SIP-rengöring är avgörande för att uppnå önskat rengöringsresultat. Det gäller allt från utformningen av systemen till valet av slangar och tillbehör som kan hantera de specifika rengöringsmedlen och temperaturerna.

Kollage av slangar för CIP- och SIP-rengöring

CIP-rengöring:

Valet av slang för rengöringsprocessen beror på i vilket sammanhang den ska användas. För lägre koncentrationer av blandade vätskor rekommenderar vi Alichem/SPL, som är tillverkad av EPDM-gummi och har en inbyggd stålspiral. Om man å andra sidan använder koncentrerad syra i hög lösning är teflonslangen FoodForce C mycket lämpligare, eftersom teflon som material är mycket mer kemikaliebeständigt än EPDM-gummi.

SIP-rengöring:

Effektiv ångsterilisering kräver en slang som tål höga temperaturer och högt tryck. Vår livsmedelsgodkända ångslang Food Steam är ett utmärkt val så länge du inte har att göra med begränsad ånga. Det senare kräver att slangen är armerad, och här är Soffione eller FoodForce C idealiska kandidater.

Fråga oss om du är osäker

På Alfotech är vi mer än bara leverantörer av utrustning - vi är era partners inom produktionshygien. Vårt team av experter är redo att vägleda och ge dig råd om den bästa lösningen för dina specifika behov, oavsett om det gäller CIP- eller SIP-rengöring.

Kontakta oss via e-post forfragan@alfotech.se eller via telefon +46 (0) 406 450 071 för ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan hjälpa dig att optimera dina rengöringsprocesser och säkerställa att din produktion löper smidigt.

Andra nyheter