danaeg-brune-aeg-min.png

DANÆG


”Det lönar sig i längden. Vi upplever en markant besparing genom att våra slitdelar håller längre och vi behöver inte genomföra service på våra maskiner så ofta och har därmed färre produktionsstopp. Med andra ord; det innebär en väsentlig ekonomisk vinst“, säger Dion Nielsen från DANÆG Products i Roskilde.

Hårdmetallbeläggning - en ekonomisk och tidsbesparande lösning

Många fördelar
Det finns många fördelar med att ytbelägga de delar av produktionen som är mest utsatta för slitage. Man behöver inte byta ut delarna så ofta, och därmed undviker man de dyra produktionsstopp som är förknippade med att byta ut delarna.

”Det lönar sig i längden. Vi upplever en markant besparing genom att våra slitdelar håller längre och vi behöver inte genomföra service på våra maskiner så ofta och har därmed färre produktionsstopp. Med andra ord: det innebär en väsentlig ekonomisk vinst.“, säger Dion Nielsen från DANÆG
Products i Roskilde.

Företaget har fått många av sina slitdelar ytbelagda hos Alfotech under flera år och de har varit mycket nöjda med resultatet.

Vad kan beläggas med hårdmetall?
Man kan belägga nästan allt från nya till begagnade slitdelar som exempelvis axlar, axeltätningar, roterande delar samt stämplar och armaturdelar. Beroende av komponenternas funktion används: Kromoxid, Kromkarbid, Aluminiumoxid, Wolframkarbid, Nigrafit och många andra som beläggning. Om slitdelen är i direkt kontakt med livsmedel används FDA godkända material.

Download kundcase

Om DANÆG
DANÆG har en historia som går tillbaka till början av 1895. Företaget hette då Dansk Andels Ægeksport och grundades för att ta vara på den växande exporten av danska ägg till England. Sin nuvarande form fick DANÆG år 2004 genom en fusion med svenska Kronägg.

En ny äggprodukt om året
Det är DANÆG-koncernens mål att lansera minst en ny, innovativ äggprodukt på marknaden – varje år. Det knäcks 750 000 ägg varje dag. De blir till många olika kvalitetsprodukter. Utvecklingsaktiviteterna koordineras i avdelningen för produktutveckling hos DANÆG Products i Roskilde. Idag sysselsätter DANÆG ca 300 anställda och omsätter 900 miljoner kr. årligen.

Om Alfotech
Vi utformar lösningar som skapar sammanhang. Genom att kombinera komponenter från erkända producenter och skapa unika totallösningar eller särskilda tekniska lösningar ger vi våra kunder trygghet samt produktionsmässiga och ekonomiska fördelar. 

Fokus på processindustrin
Våra kunder finns inom livsmedelsindustrin, samt inom den farmaceutiska och kemiska industrin. Alfotech importerar, utvecklar och producerar själva många av de komponenter som ingår i våra lösningar.

All den kunskap som vi har samlat på oss under 35 års utveckling av produkter ger oss den expertis som krävs för att

Vad kan beläggas med hårdmetall?
Man kan belägga nästan allt från nya till begagnade slitdelar som exempelvis axlar, axeltätningar, roterande delar samt stämplar och armaturdelar. Beroende av komponenternas funktion används: Kromoxid, Kromkarbid, Aluminiumoxid, Wolframkarbid, Nigrafit och många andra som beläggning. Om slitdelen är i direkt kontakt med livsmedel används FDA godkända material.

Hårdmetal belægning - før og efter.jpg

Andra kundfall