Spara både tid och pengar med flexibilitetskrav i åtanke
  • Startsida >
  • Nyheter >
  • Spara både tid och pengar med flexibilitetskrav i åtanke
07-06-2022

Spara både tid och pengar med flexibilitetskrav i åtanke

Produktinsikt

Dagens processanläggningar kan i många fall vara komplexa till både struktur och drift. Det krävs nästan alltid specialister på golvet samt flera typer av tekniska komponenter för att hålla produktionen igång dygnet runt, till exempel inom livsmedelsindustrin. Slangarna utgör en oerhört viktig del av processanläggningens DNA och i många fall kan deras kvalitet inte stå ensam i förhållande till att behöva undvika kostsamma produktionsstopp. Böjradien är nästan alltid lika avgörande i detta sammanhang.

Vad är böjradien?

En böjradie - eller snarare en minsta böjradie - avser det minsta avstånd med vilket en process slang kan böjas utan att skada den eller förkorta dess livslängd.

På Alfotech skiljer vi på statiska och dynamiska böjradier. En statisk böjradie avser kortfattat en applikation där böjningen av process slangen inte är i rörelse. Med en dynamisk böjradie är det precis tvärtom; här kan det bli upp till flera repetitiva rörelser per minut.

Exsempel:

Ett livsmedelsföretag vänder sig med en förfrågan om den livsmedelsgodkända process slangen Dynamic CLC, som ska användas till deras nya fyllningsanläggning för yoghurt (se skiss). Deras tekniska chef uppger att process slangen ska kunna böjas 90° och att modellen med en innerdiameter på 38 mm önskas.

ritning av böjningsradie

Baserat på den sistnämnda informationen framgår det av produkttabellen på vår hemsida att den dynamiska böjradien för denna version av Dynamic CLC är 225 mm (R). Utifrån detta kan vi beräkna minimiavståndet för böjningen till 353,5 mm. Utöver det lägger vi sedan nödvändiga extra längder som inte är i böj (L2 och L3), inklusive fittings.

Se vår senaste video om Dynamic CLC

Dynamic CLC är en mycket flexibel, livsmedelsgodkänd processlang.

Att hantera flexibilitetskrav är avgörande

Det är viktigt att ha flexibilitetskrav för process slangen identifierade i förväg enligt produktionsförhållandena. Utöver böjradien måste dock andra väsentliga faktorer beaktas, inklusive relevanta kopplingstyper och storlekar, driftstemperatur och tryck, samt andra viktiga faktorer i produktionsmiljön, såsom problem i relation till vridning. Om en upprepad böjning av process slangen under drift är skarpare än dess konstruktion tillåter, belastas både process slangen och dess kopplingar onödigt. Dessutom erhålls ett sämre flöde av mediet, vilket leder till ytterligare komplikationer. I slutändan kan bristande flexibilitet i slanglösningen leda till ett extremt kostsamt produktionsstopp.

Våra erfarna säljkonsulter kan ge dig råd

Alfotech har mer än tre decenniers erfarenhet av rådgivning kring process slangar. Våra erfarna säljkonsulter är alltid redo att hjälpa till att uppnå flexibilitetskrav för din slanglösning med hög tillförlitlighet i åtanke, oavsett om det är livsmedels-, läkemedels- eller kemikalieproduktion. Kontakta oss idag på telefon +46 (0) 406 450 071 eller via e-post alfotech@alfotech.se.

Luk
Logga in

Ett fel uppstod!

Glömt lösenord

Ett fel uppstod!

Ett e-postmeddelande har nu skickats till dig med instruktioner för att återställa ditt lösenord.