Pakning-med-filter--collage.jpg

3 skäl att använda unionspackningar med filter

den 29 mars 2022

Moderna processanläggningar innehåller tiotusentals om inte miljontals komponenter, stora som små, och några av dem är avgörande i arbetet med att hålla igång produktionen, särskilt inom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Som exempel är pumpar mycket viktiga i detta sammanhang, eftersom de i princip säkerställer rätt mängd flöde av materialet i processanläggningen. Såväl installation som underhåll av dem är därför avgörande och här är unionspackning med filter alltid en bra lösning när det gäller att skydda pumparna från partiklar.

3 skäl att använda unionspackningar med filter

Vid montage eller ombyggnad och renovering av rörsystem finns det risk att oönskade partiklar pumpas genom rörsystemen. Detta kan till exempel slå hårt mot lobrotorpumpar som på ett hygieniskt sätt säkerställer rätt skonsamt flöde i livsmedelsproduktionen. Utöver kostnaderna förknippade med själva produktionsstoppet kan nya inköp eller reparationer av pumpar kosta tiotusentals kronor. Men genom att använda rätt unionspackningar med filter under installationen samt underhåll av pumparna, finns det flera fördelar:

  1. Betydande förlängning av pumparnas livslängd
  2. Färre produktionsstopp
  3. Garanti för högre produktkvalitet

Med en förlängning av pumparnas livslängd optimerar man sin processanläggning avsevärt samtidigt som man ofta undviker mycket dyra produktionsstopp, vilket också med tanke på den nuvarande ökande risken för livsmedelskris för allt i världen måste vara undvikas. Dessutom kan unionspackningar med filter förhindra kontaminering av produktmaterialet i mycket större utsträckning, vilket också är en garanti för bättre produktkvalitet till slutkunden.

Typer och maskstorlekar

unionspakninger med filter, typer

Våra unionspackningar med filter för både Clamp, SMS och DIN kommer med olika maskstorlekar från mesh 20, 40, 100 etc. och uppfyller både FDA, USP Class VI och EC 10/2011. Närmare bestämt täcker till exempel ‘mesh 20’ över 20 trådar per tum åt båda hållen. Öppningen är alltså kvadratisk, och ju högre värde i maskindikeringen desto mindre är hålstorleken. Till exempel har den minsta storleken en 10μm retention, 200 x 1150 trådar.

Unionspackningar med filter används även i WFI-system (Water for Injection) och vattenreningsverk. Frekvent rengöring av unionspackningarna krävs eftersom de uppsamlade partiklarna bidrar till ett högre tryckfall. Tryckfallet kommer att fortsätta att öka i takt med att partiklarna ansamlas.

Se vårt urval av unionspackningar med filter

Andra nyheter