AAK hamn

AAK


”Vi är mycket glada för samarbetet med Alfotech. De har förmått att framställa en slang, som passar till vår produktion, som vi inte har upp-levt några driftsstörningar med. Vinsten är dessutom att vi sparar mycket tid vid utbytena och servicetillfällen”, avslutar Steen Fammé från AAK.

Produktutveckling skapade samarbete

AAK i Århus har genom åren upplevt utmaningar med deras slangar i filteravdelningen som inte motstått arbetstrycket och utbytestiden var för lång, när produktionsutrustningarna skulle servas. “Vi kontaktade Alfotech och informerade om våra utmaningar för att höra, om de hade en special slang till vegetabiliska oljor i en hexan miljö, som kunde uppfylla våra tekniska specifikationer och som var lättare att skifta ut. Tidigare krävdes det två man en hel dag att byta ut slangarna, då slangarna skulle skäras av med vinkelslip. Detta måste kunna göras enklare!”, förklarar Steen Fammé.

Alfotech tog sig an utmaningen. Genom ett samarbete med AAK blev där utvecklat en ny slang och resultatet blev en specialframställd slang med FDA godkännande invändigt i överensstämmelse med 1935/2004. En ytterligare utmaning var att där bara kan vara tillgång till området en gång årligen, vilket betyder, att det måste ske snabbt och effektivt. “Eftersom där inte fanns en slang, som passade in i deras produktion, behövdes kreativitet för att lösa kundens utmaning och tiden var en avgörande faktor” säger Kim Jensen.

Efter ett par tester återkopplade Alfotech tillbaka med en slang, som kunde uppfylla kraven och till och med ha en livslängd på mer än ett år. Idag är det enkelt för en man att skifta ut slangarna, vilket säkrar slangens hållbarhet och att proces¬sen fortgår snabbare och mera användarvänligt. Sä¬kerheten har samtidigt ökat markant, då de slipper att använda skärande verktyg vid utbytet . Valet av den rätta slangen är mycket viktig och optimerar produktionen samt säkrar att produktionsstopp nedsätts till ett minimum.
”Vi är mycket glada för samarbetet med Alfotech. De har förmått att framställa en slang, som passar till vår produktion, som vi inte har upp-levt några driftsstörningar med. Vinsten är dessutom att vi sparar mycket tid vid utbytena och servicetillfällen” avslutar Steen Fammé från AAK.

Ladda ner kundcase

Om AAK
AAK är en av de ledande leverantörerna av vegeta¬biliska oljor. Våra lösningar är utvecklade i samar-bete med våra kunder, vilket resulterar i ett långvarigt samarbete och goda lösningar. Med våra mer än 140 års branscherfarenhet och täta relationer med våra kunder, löser vi specifika förfrågningar och är föregångare med utvecklingen.

Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. Med mer än 3000 dedikerade medarbetare fördelat på 20 produktionsfaciliteter och med åtskilliga säljkontor fördelat på mer än 25 olika länder, arbetar vi dagligen med att förbättra våra innovativa lösningar till kundernas fördel. oavsett var du befinner dig i världen, är vi redo med att hjälpa dig med att uppnå långvariga resultat.

Om Alfotech 
Vi utformar lösningar som skapar sammanhang. Genom att kombinera komponenter från erkända producenter och skapa unika totallösningar eller särskilda tekniska lösningar ger vi våra kunder trygghet samt produktionsmässiga och ekonomiska fördelar.

Alfotech kan leverera tryckprovs- och materialcertifikat, samt dokumentation för spårbarhet så att våra kunder uppfyller gällande lagstiftning.

Fokus på processindustrin
Våra kunder finns inom livsmedelsindustrin, samt inom den farmaceutiska och kemiska industrin. Alfotech importerar, utvecklar och producerar själva många av de komponenter som ingår i våra lösningar. All den kunskap som vi har samlat på oss under 25 års utveckling av produkter ger oss den expertis som krävs för att hitta den lösning som passar till just ditt företag.

“Eftersom där inte fanns en slang, som passade in i deras produktion, behövdes kreativitet för att lösa kundens utmaning och tiden var en avgörande faktor”, säger Kim Jensen från Alfotech.

gräddbullar

Andra kundfall