Fødevarer.jpg

Spårbarhet


För ökad livsmedelssäkerhet.

Syftet med spårbarhet är att kunna spåra och spåra ett material eller föremål genom alla stadier av tillverkning och distribution. På så sätt kan man säkerställa ett riktat uttag av illegala produkter och ge relevant information till såväl konsumenter som kontrollmyndigheter. Eftersom spårbarhet underlättar kontroll, återkallelse av farliga produkter och säkerställer konsumentmedvetenhet och ansvarsskyldighet, bidrar detta till ökad livsmedelssäkerhet.

På Alfotech lagerför vi ett stort utbud av komponenter som följer gällande lagstiftning. Vi tillhandahåller i alla fall relevanta uttalanden:

  • Materialförsäkran om överensstämmelse
  • Materialcertifikat med Global och Specifik Migrering
  • Märkning
  • Tryckprovningscertifikat
  • Batchnummer

Livsmedelskontaktmaterial (FCM) ska kunna spåras genom leverantörskedjan. Gällande föreskrifter anger regler om spårbarhet, till exempel för förpackningar, produktionsutrustning och råvaror för tillverkning av FCM. Det ska vara möjligt att identifiera från vilka och till vilka företag de har levererats. Identifiering ska ske via märkning, relevant dokumentation eller information.

Slangkopplingar med batchnummer

Hos Alfotech levererar vi slangkopplingar med batchnummer. På bilden ser du ett exempel på en tryckt text. P08 betyder att slangen provtrycks till 8 bar. 23/08 innebär att delen tillverkades vecka 23 2008. Socker nr 2 är individuell text vald av kunden.

Det rekommenderas att bevara dokumentation för material i kontakt med livsmedel under en period av 5 år, såvida inte särskilda omständigheter berättigar.

Kontakta oss på telefon +46 (0) 721 92 65 90 eller alfotech@alfotech.se om du har frågor om spårbarhet eller vill höra mer om möjligheterna att spåra produkter.

Trykcertifikat1