Fødevarer.jpg

Spårbarhet


Livsmedelsslangar
Alla slangar från Alfotech är certifierade och uppfyller gällande krav inom process-industrin, exempelvis EU-direktiv, FDA, US, BFR, Pharma-copeia och Atex.

Regler och direktiv

  • Intyg om materialöverensstämmelse
  • Materialcertifikat med Global och Specifik Migration
  • Märkning
  • Tryckprovscertikat
  • Batchnummer för spårbarhet

 

Matkontaktmaterial måste spåras genom leveranskedjan. I gällande bestämmelser fastställs regler för spårbarhet, t.ex. för förpackning, produktionsutrustning och råvaror för produktion av livsmedelskontaktmaterial. Det måste vara möjligt att identifiera från vilka och till vilka företag livsmedelskontaktmaterial har levererats. Identifiering måste göras genom märkning, relevant dokumentation eller information.

Hos Alfotech levererar vi slangkopplingar med batchnummer. På bilden ser du ett exempel på en tryckt text. P08 betyder att slangen provtrycks till 8 bar, 23/12 avses den del är tillverkat vecka 23 2012. Socker Nr. 2 är individuell text som valts av kunden.

Det rekommenderas att lagra dokumentation för matkontaktmaterial under en period av 5 år, såvida inte särskilda omständigheter berättigar.

Kontakta oss på telefon 70 20 04 22 eller alfotech@alfotech.dk om du har frågor om spårbarhet eller vill höra mer om möjligheterna att spåra produkter.

Trykcertifikat1