pexels-pixabay-164425.jpg

Persondataförordning


Från den 25 maj 2018 kommer hela Europa få en ny gemensam lag för behandling av persondata: Persondataförordningen. Målsättningen med den nya lagstiftningen är att styrka skyddet av enskilda personers personlige upplysningar. Vi önskar att vara öppna omkring vår behandling av data, så där inte uppstår tveksamheter. 

Vi hanterar dina data säkert
Det betyder, att du framöver själv bestämmer över dina personliga upplysningar, och att vi bättre kan skydda din data. Vi vill samtidigt understryka att vi aldrig delar eller vidaresänder data. Du kan alltid kontakta oss och få raderat dina upplysningar. 

Nya villkor för ditt nyhetsbrev
Du har redan gett ditt samtycke till att sänder dig nyhetsbreven. Villkoren i detta samtycke förutsätter att Alfotech kan  samla och behandla de anförda personupplysningarna till det ovannämnda föremålet. Vi önskar bara  att hålla dig uppdaterad med nyttig information omkring livsmedelssäkerhet, hygien och nya lösningar.

Vad skall du göra?
Är du tillfreds med ändringarna, behöver du inte göra något. Vi gör dig bara uppmärksam på att vi efterlever de nya reglerna från EU.