Hårdmetal belægning - før og efter.jpg

Har ni problem med slitage på mekaniska delar?

den 24 januari 2019

Vi har stor erfarenhet av hårdmetallbeläggning av de mekaniska delarna i sådan produktion som är mest utsatt för slitage. Det har många fördelar, som ökat skydd mot korrosion och elektrisk isolering samt reduktion eller höjning av ytgrovhet. Kontakta oss och få vägledning till att uppnå flera fördelar och inbesparingar i er produktion.

  • Utökad livslängd 
     
  • Mindre underhållskostnader
     
  • Inbesparingar i samband med få produktionsstopp

Läs mer om hårdmetallbeläggning här.

Andra nyheter