Hårdmetal belægning - før og efter.jpg

Har ni problem med slitage på mekaniska delar?

den 24 januari 2019

Vi har stor erfarenhet av hårdmetallbeläggning av de mekaniska delarna i sådan produktion som är mest utsatt för slitage. Det har många fördelar, som ökat skydd mot korrosion och elektrisk isolering samt reduktion eller höjning av ytgrovhet. Kontakta oss för att få hjälp med att välja den bästa lösningen för din produktion.

Fler fördelar:

  • Utökad livslängd  
  • Mindre underhållskostnader
  • Inbesparingar i samband med få produktionsstopp

Läs mer om hårdmetallbeläggning

Andra nyheter