Krav för montering av slang

För att få en hållbar och effektiv slangmontering är det viktigt att förstå systemkraven.

Börja med att analysera de unika tryckkraven, inklusive både stationära tryck och oväntade tryckstötar. Om tryckbehoven identifieras felaktigt eller inte alls kan det leda till tidiga slangfel eller till och med slangbrott.

Vid vakuumtillämpningar är det värt att överväga om slangen kan hantera under- och övertryck.

Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till olika miljöförhållanden, särskilt i specialiserade miljöer som undervattenstillämpningar, hydraulsystem och kemiska tillämpningar.

presafmuffe.jpg

Rotation mellan slangkopplingar

I samband med slangmontage avser rotation inriktningen av kopplingarna i vardera änden av slangen. Det är mycket viktigt att se till att kopplingarna är korrekt inriktade för den specifika tillämpningen.

En 90-graders rotation innebär t.ex. att den ena kopplingen är vinkelrät mot den andra, vilket illustreras i den bifogade bilden.

Korrekt orientering av kopplingen är avgörande för att bibehålla slangens effektivitet och förhindra onödig belastning på leden.

illustration-coupling rotations.png

Material- och miljökompatibilitet

En av de viktigaste faktorerna för en säker slangmontering är slangmaterialets kompatibilitet med de olika medierna.

Denna kompatibilitet får inte äventyras eftersom den avgör slangens motståndskraft mot penetration, vilket direkt påverkar valet av slang.

Dessutom kan miljöfaktorer som UV-ljus, föroreningar och ozon påverka slangens livslängd.

Om statisk elektricitet uppstår vid användning av slangen finns det ett antal antistatiska slangar för detta ändamål, inklusive vår Airfood antistatisk och Dynamic antistatic.

Material and environmental compatibility.png

Dimensionering och användning av kopplingar

Korrekt dimensionering av slangen och val av rätt material som passar mediet och miljön är avgörande för att uppnå optimalt flöde och minimera tryckförlusten.  

Dessutom är det viktigt att använda rätt kopplingar för att få en tillförlitlig slangmontering.  

Fittings är konstruerade för att upprätthålla önskad flödeskapacitet och tryckintegritet i systemet. Felaktigt valda eller installerade kopplingar kan begränsa flödet eller orsaka tryckfall, vilket kan påverka systemets prestanda negativt.

Hose sizing and design.png

Snabb-guide: Montering av återanvändbara slangkopplingar för små slangar

Slangens böjningsradie

Med böjningsradie avses det minsta avstånd som en processlang kan böjas utan att skadas. 

På Alfotech skiljer vi mellan två typer: statisk (ingen rörelse) och dynamisk (med upprepade rörelser). 

Korrekt hantering av slangens böjningsradie är avgörande. Felaktig böjning kan spänna slangen, störa flödet och till och med stoppa produktionen.

bøjningsradius-sketch.png